Képzés adatlap - Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. OKJ 55 345 01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. OKJ 55 345 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A081

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés-ráépülést megszerző szakember kis- és középvállalkozások ügyvezetését látja el, és alkalmas azok vezetésére idegen nyelvi környezetben is. Feladata olyan összetett vállalatirányítási tevékenységek végzése, ahol a számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett, az irányítása alá eső munkatársak képzése, motiválása és ellenőrzése is lényeges, miközben fontos szerepet kap a rugalmas kapcsolatépítés a tulajdonosi, ágazat irányítási, valamint a helyi szervezetekkel. Kiemelt fontosságú a vezetés alá vont feladatcsoport törvényi kötelezettségeinek figyelemmel kísérése és betartatása, konkurencia-figyelés és változásmenedzsment.

 

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

1312

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

Műszaki igazgató, igazgatóhelyettes (termelő), Termékgyártóüzem-vezető, Ipartelep-vezető

1321

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Logisztikai igazgató, Szállítási igazgató

1322

Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

Informatikai-projekt igazgatója, Telekommunikációs szervezet vezetője, Számítóközpont-vezető

1414

Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

Tervezési igazgató, Üzleti tanácsadó szervezet vezetője, Stratégiai és fejlesztési igazgató

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi végzettség
  • Egészségügyi alkalmasság: -
  • Szakmai előképzettség : bármilyen 5-ös szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
  • Bemeneti kompetenciák: KER B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből, előzetes tudásszint mérése alapján.
  • Egyéb feltétel: -

 

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

11872-16

A vállalkozások vezetése

12106-16

Informatika vállalatvezetőknek II.

11873-16

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv II.

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc, hallás utáni értés 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 480 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 96 óra

Elméleti képzés óraszáma: 70 %  336 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 30 % 144 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!