Képzés adatlap - Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. OKJ 35 345 01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. OKJ 35 345 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A080 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítést megszerző szakember feladata olyan vállalkozás/vállaltirányítási részfeladatok elvégzése, ahol egyszerűbb számviteli és a marketing információk egyidejű kezelése mellett a vele együttműködő munkatársak képzésében, motiválásában, ellenőrzésében is kaphat feladatokat. A szakember megfelelő informatikai és idegennyelv-tudással rendelkezik ahhoz, hogy kapcsolatot tudjon fenntartani más vállalkozásokkal/vállalatokkal és szervezetekkel. A munkája során feladata a felelősségére bízott egység működésének irányítása, valamint törvényi kötelezettségeinek betartása és betartatása, konkurencia-figyelés.

 

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

1311

Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

Mezőgazdasági üzemvezető, Vadászati és vadgazdálkodási ágazatvezető, Halászati egység vezetője

1312

Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

Asztalosműhely-vezető, Gyárrészlegvezető, Ipari egység/szervezet vezetője, Ipari tevékenységet folytató egység/szervezet vezetője

1321

Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Áru- és személyszállító egység/szervezet vezetője, Beszerzési vezető, Fuvarvállaló és szolgáltató egység/szervezet vezetője

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmasság: -
  • Szakmai előképzettség : bármilyen 3-as szintű szakképesítés vagy részszakképesítés
  • Egyéb feltétel: -

 

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

11868-16

A vállalkozások működtetése

11870-16

Informatika vállalatvezetőknek I.

11871-16

Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I.

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika feladat megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység
  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Az íráskészség és az olvasott szöveg értésének mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése

A vizsgafeladat időtartama: 65 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc, hallás utáni értés 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 480 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 96 óra

Elméleti képzés óraszáma: 70 %  336 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 30 % 144 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!