Képzés adatlap - Eladó OKJ 34 341 01

Eladó OKJ 34 341 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A067

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

5113

Bolti eladó

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, Áruházi eladó, Műszakicikk eladó, Kultúrcikk eladó,  Ruha-, textil eladó, Porcelán- és edényáru-eladó

5117

Bolti pénztáros, jegypénztáros

Árupénztáros

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettséget igényel/ Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a hatályos SZVK rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing- üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Egyéb feltétel: -

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

11691-16

Eladástan

11992-16

Kereskedelmi ismeretek

11507-12

Az áruforgalom lebonyolítása

11497-12

Foglalkoztatás I.

10027-16

A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

11499-12

Foglalkoztatás II.

10028-16

Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A. A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban

A. A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven

A. A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

Központi írásbeli vizsgatevékenység:--

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: válaszadás a vizsgakövetelmény alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 800 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 160 óra

Elméleti képzés óraszáma: 30 % 240 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 70 % 560 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!