Képzés adatlap - Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01

Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A007 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

  

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3513

Szociális gondozó, szakgondozó

Nappali és intézményi gondozó

3513

Szociális gondozó, szakgondozó

Fogyatékosok gondozója

5223

Házi gondozó

Házi szociális gondozó

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség:alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmasság: ---
  • Egyéb feltétel: ---

 

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

10569-16

Gondozási-ápolási alapfeladatok

11498-12

Foglalkoztatás I.

10570-16

A szükségletek felmérése

11499-12

Foglalkoztatás II.

10571-16

Sajátos gondozási feladatok

10572-16

Gondozási-ápolási adminisztráció

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

-        Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

-     „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” (1 oldal);

-     „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (6 gépelt oldal terjedelemben);

-     „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”

-        A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás

-        Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember - továbbiakban gyakorlatvezető - irányításával,  a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok értelmezése, indoklása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 1300 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 260 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 780 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 520 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!