Képzés adatlap - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző OKJ 55 762 06

Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző OKJ 55 762 06

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A055

A szakképesítés-rápéülés munkaterületének rövid leírása:

A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében.

Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

  

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3511

Szociális segítő

Szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző

3511

Szociális segítő

Szociális asszisztens

3511

Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő

3511

Szociális segítő

Foglalkozás-szervező

3511

Szociális segítő

Mentálhigiénés asszisztens

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
  • Egészségügyi alkalmasság: ---
  • Egyéb feltétel: ----

 

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

10564-12

Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyiratkezelési feladatok

10565-12

Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés

10566-12

Döntés-, előkészítés és szolgáltatások szervezése

 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

-     Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);

-     Minimum 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Döntés előkészítés és szolgáltatások szervezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő:10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

 

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 600 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 120 óra

Elméleti képzés óraszáma: 50 % 300 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 50 % 300 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!