Képzés adatlap - Szociális asszisztens OKJ 54 762 02

Szociális asszisztens OKJ 54 762 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A054

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3511

Szociális segítő

Szociális asszisztens, családgondozó asszisztens, családtámogatási előadó, elhelyezési tanácsadó, falugondnok (szociális), lakhatási segítő, munkaterápiás asszisztens, utcai szociális koordinátor, vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság: ---
  • Egyéb feltétel: ---

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10563-16

Szociális munka adminisztrációja

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

11498-12

Foglalkoztatás I.

11733-16

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

11499-12

Foglalkoztatás II.

10558-16

Önálló szociális segítő feladatok

 

 

10562-16

Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

-     Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-     A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”

- „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló, minimum 5 oldal terjedelmű Napló” ;

- „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”;

- „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok”

- „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

-     120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás.

-     Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ellátórendszer  intézményeiben,  tereptanár  vagy felsőfokú szociális/egészségügyi végzettséggel  rendelkező  szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % (záródolgozat készítése: 20%, bemutatása: 20%)

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A szabadidős program ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő: nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 1300 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 260 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 780 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 520 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!