Képzés adatlap - Nevelőszülő OKJ 32 761 01

Nevelőszülő OKJ 32 761 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A053 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.  

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3314

Hivatásos nevelőszülő

Nevelőszülő

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint
  • Pályaalkalmassági követelmények: szükséges 1997. évi XXXI. tv. 54. § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

10557-12

Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai

10536-12

Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

10532-12

A családi környezet felkészítésének feladatai

11498-12

Foglalkoztatás I.

10533-12

A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai

11499-12

Foglalkoztatás II.

10534-12

A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

10535-12

Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai

 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

-        Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-        A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemutatása.

-        A teljes képzési idő minimum 15%-át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

-        Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%-a) igazolása

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat bemutatása az értékelésben szereplő kérdések megválaszolásával

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő: nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:               25 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A nevelőszülői tevékenység

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szociális gondozás dilemmái

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 500 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 100 óra

Elméleti képzés óraszáma: 45 % 226 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 55 % 274 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!