Képzés adatlap - Mentálhigiénés asszisztens OKJ 55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens OKJ 55 762 03

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A052 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészségügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti alapon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3511

Szociális segítő

Szociális asszisztens, Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, Foglalkozás-szervező

3511

Szociális segítő

Személyi segítő, Szociális segítő, Gondozó, Mentálhigiénés munkatárs, Szociális gondozó

3511

Szociális segítő

Szociális és mentálhigiénés munkatárs, Terápiás segítő, Közösségi gondozó, Segítő

3511

Szociális segítő

Gyermekvédelmi asszisztens, Gyermekvédelmi ügyintéző, Családgondozó asszisztens

3511

Szociális segítő

Nevelő, Szakgondozó

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság: ---
  • Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
  • Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

10567-12

Mentálhigiénés feladatok

Vizsgára bocsátás feltételei:

-        Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

-        A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

   „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”;

   „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló mentálhigiénés projektről vagy mentálhigiénés tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat”, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.

Minimum 80 óra tereptanár, vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése és bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % (záródolgozat készítése: 30%, bemutatása: 30%)

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység:---
  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és rehabilitáció módszerei

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 600 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 120 óra

Elméleti képzés óraszáma: 50 % 300 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 50 % 300 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!