Képzés adatlap - Kisgyermekgondozó, - nevelő OKJ 54 761 02

Kisgyermekgondozó, - nevelő OKJ 54 761 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A051

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit.  Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.

Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

2432

csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

gyermekgondozó, -nevelő, kisgyermeknevelő

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Egyéb feltétel: -

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10530-16

A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

11498-12

Foglalkoztatás I.

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

11499-12

Foglalkoztatás II.

10528-12

Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

10529-16

A napközbeni gyermekellátás feladatai

Vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:

–     Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

–     A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni dokumentációjának elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8–10 oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12–es betűnagyság 1,5 sortávolság, sorkizárt.

–     Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8–10 oldal terjedelmű napló előzetes leadása.

–     A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése.

–     A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).

–     Minimum 400 óra (20%–a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%–a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsödében

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás helyzetei

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 1300 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 260 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 780 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 520 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!