Képzés adatlap - Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ 31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ 31 761 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A050

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekgondozó

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekgondozó, -nevelő

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekfelügyelő, dajka

5221

Gyermekfelügyelő, dajka

Gyermekvédelmi asszisztens

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Egyéb:---

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

12046-16

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10523-16

Gyermekfelügyelői feladatok

10524-16

Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

-    Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

–   A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

o   Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.

o   A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.

–   A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).

–   Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben

A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.

A vizsgafeladat ismertetése:         

A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 350 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 10%, azaz 35 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 210 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 140 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!