Képzés adatlap - Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ 54 140 01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ 54 140 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A008

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3410

Oktatási tevékenység

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság: ----
  • Egyéb feltétel: ---

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

11464-16

Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11498-12

Foglalkoztatás I.

11465-12

Általános gyógypedagógiai feladatok

11499-12

Foglalkoztatás II.

11466-12

Speciális gyógypedagógiai feladatok

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei: Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. Előzetesen leadott esettanulmány leadása az írásbeli vizsgát megelőző 30 nappal.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység keretében korábban elkészített és értékelt záródolgozat eredménye a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 960 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 192 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 576 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 384 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!