Képzés adatlap - Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A006

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti, szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

  

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3410

Oktatási asszisztens

Szaktanár/óvodapedagógus irányítása mellett közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, valamint az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Egészségügyi alkalmasság: -
  • Egyéb feltétel: -

 

Tantárgyak:

 

G

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

11464-16

Pedagógiai, pszichológiai feladatok

11498-12

Foglalkoztatás I.

11676-16

Családpedagógiai alapismeretek

11499-12

Foglalkoztatás II.

11687-16

Program és szabadidőszervezés

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

11678-16

Kommunikáció és viselkedéskultúra

 11688-16

 Gondozás és egészségnevelés

Vizsgára bocsátás feltételei: Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, 40 órás szakmai gyakorlatról szóló igazolás.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

  • Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 960 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 10%, azaz 96 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 576 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 384 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!