Képzés adatlap - Növényvédelmi szaktechnikus OKJ 55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus OKJ 55 621 02

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A036

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus ismereteik felhasználásával alkalmassá válik a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző integrált (agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő önálló elvégzésére. A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására.

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3131

Mezőgazdasági technikus

Falugazdász (technikus), Háztáji mezőgazdasági technikus, Kertész és növényvédelmi technikus, Mezőgazdasági asszisztens, Mezőgazdasági technikus, Növénytermesztési szaktechnikus

3342

Növényorvosi

(növényvédelmi) asszisztens

Méregfelelős (növényvédelem), Méregkamra-kezelő, Növényvédelmi brigád vezetője, Növényvédelmi és növény-egészségügyi technikus, Növényvédelmi szaktechnikus, Növényvédelmi technikus, Növényvédő (technikus), Növényvédő és méregraktár-kezelő, Növényvédő növénytermesztésben és kertészetben, Permetezőmester, Vegyszeres növényvédő (technikus), Vegyszerező (technikus)

6111

Szántóföldinövény-termesztő

Növénytermesztési brigád vezetője, Növénytermesztő

8421

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

Traktorvezető, Vegyszeres növényvédőgép kezelője 

Belépési feltételek:

  • Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Egyéb feltétel: -

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

Azonosító

Modul megnevezése

11062-12

Növényvédőszer ismeret és használat

11064-12

Növényvédő szerek kijuttatása

11063-12

Növényvédelmi technológiák

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése (20+20+20db.)

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Felismerési feladatok, szakmai számítások elvégzése, bizonylatok kitöltése és manuális tevékenység (beállítás, gépüzemeltetés, karbantartás, munkavégzés)

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység:---
  • Szóbeli vizsgatevékenység

A.)           A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat védése

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B.)           A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák károsítóismeretéből és integrált növényvédelmi technológiáiból összeállított tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 480 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 96 óra

Elméleti képzés óraszáma: 60 % 288 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 40 % 192 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!