Képzés adatlap - Balesetvédelmi és elsősegélynyújtási alapismeretek

Lezajlott képzéseink:  

 

2018.09.25.    2018.10.11. Létszám: 5 fő, lemorzsolódás: 0 fő, finanszírozás: önköltséges

 

 

A képzés célja

A tanfolyam elvégzése után a résztvevő képes lesz felismerni és az illetékesség határait betartva ellátni az egészségügyi "vészhelyzeteket". Adekvát módon eljárni, a szükséges segítséget helyzetfelmérés után a helyszínre kérni. A közvetlen életmentő beavatkozások elvégzésére, valamint a további állapotromlás megakadályozására, állapotjavításra. Kezelni a stressz-helyzeteket, szükség esetén lelki támaszt tud nyújtani a bajbajutott embertársának. Életfunkciókat elősegítő testhelyzetek kialakításával lesz képes a sérült állapotának stabilizálására, törött, sérült végtagokat rögzíthet megfelelő módon és helyzetben.

A tanfolyam segít az elsősegély-nyújtási kötelezettség elvégzésében, mely mit erkölcsi, mint törvényi kötelességük. (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Mvt.46. §58 A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 20. § (1)9 Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja).

Az elméleti órák során a hallgatók megszerzik azt a tárgyi tudást, melynek birtokában képesek lesznek elsősegélynyújtására hírtelen bekövetkező balesetek, rosszullétek kapcsán. Sürgősségi esetekre vonatkozó kórtani, balesetsebészeti, belgyógyászati, toxikológiai, mentéstechnikai, munka- és balesetvédelmi alapismeretek kerülnek a birtokukba, melyeket munkájuk és mindennapi életük során egyaránt hasznosítani tudnak.

A gyakorlati órák során a hallgatók elsajátítják azokat a technikákat, megszerzik azon képességeket, melynek birtokába képesek lesznek elsősegélynyújtására hirtelen bekövetkező balesetek, rosszullétek kapcsán. Sürgősségi esetekre vonatkozó mentéstechnikai, munka- és balesetvédelmi gyakorlati megoldásokat ismernek meg, alapvető fizikális vizsgálatokat lesznek képesek elvégezni, melyeket elméleti ismereteik birtokában megfelelő módon tudnak alkalmazni. Ezen cselekvéssorok segítségével képesek lesznek munkatársaik, rokonaik és bárki idegene alapvető elsősegélyben részesítésére. A tanfolyam az általános elsősegély-nyújtási specifikumok mellett nagy hangsúlyt fektet a gyermekkorúak specifikumaira, kifejti az életkori eltérésekből adódó ellátási különbségeket. Külön hangsúlyt fektet az életkori sajátosságokból adódó, jellemző veszélyhelyzetekre és elhárításukra, valamint az újraélesztés életkori sajátosságaira. 

A képzés célcsoportja

Bárki, aki megfelel a program 3. pontjában előírtaknak. Kijelölt elsősegélynyújtók, akik általános és munkahely-specifikus elsősegélynyújtó, újraélesztési ismereteket kívánnak szerezni. Kifejezett célcsoport azok, akik gyermekekkel foglalkoznak,  bölcsődei-, óvodai gondozók,  pedagógusok, általános-, és középiskolai tanárok.

A képzés engedélyszáma

E-001256/2015/D037

Óraszám

30 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

"D" körös képzéseink is megvalósíthatóak pályázati kereteken belül cégeknek, önkormányzatoknak, egyházaknak, vagy akár önköltséges finanszírozás keretében is. A képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport, megrendelő igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19. alatt, ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Várjuk szíves érdeklődését!

 

Jelentkezz most!