Képzés adatlap - Geriátriai és krónikus beteg szakápoló OKJ 55 723 07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló OKJ 55 723 07

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A087

Lezajlott képzéseink:

2018.06.09      2019.05.04. Létszám: 8 fő, lemorzsolódás: 0 fő, finanszírozás: támogatott, tanulmányi átlag: 4,375

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap–, fekvőbeteg–, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási–gondozási rendszer megvalósításához.

 

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

3311
 

Ápoló, szakápoló

Szakápoló
3311 Geriátriai szakápoló

3313

Krónikus beteg szakápoló

3314

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

 

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: érettségi
  • Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (valamint szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget)
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

12049-16

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

Vizsgára bocsátás feltételei: Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése a geriátriai és krónikus betegellátásban
A vizsgafeladat ismertetése: Az ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján: ápolási diagnózisok meghatározása geriátriai kórképekre, ápolási tervet készítése a beteg életkori sajátosságának, és aktuális állapotának megfelelően,, az ápolási célkitűzéssel korreláló ápolási tevékenységek teljes körűen kivitelezése és dokumentálása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység: ---
  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 500 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 100 óra

Elméleti képzés óraszáma: 50 % 250 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 50 % 250 óra

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

 

Jelentkezz most!