Képzés adatlap - Műtősegéd-gipszmester OKJ 32 725 01

Műtősegéd-gipszmester OKJ 32 725 01

Nyilvántartásba vételi száma: E-001256/2015/A086

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műtőssegéd-gipszmester jártas a műtéti beavatkozások során az előkészítési munkákban. Alkalmazza a különböző műtéti eljárásokhoz kapcsolódó beteg-előkészítési és fektetési módozatokat. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló team számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a betegről és a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és fekvőbeteg intézményekben az orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat szakszerű alkalmazza.

 

Betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)

5222

Segédápoló, műtősegéd
 
 
Műtősegéd-gipszmester
Műtősegéd
Gipszmester

 

Belépési feltételek:

  • Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
  • Szakmai előképzettség: --
  • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  • Előírt gyakorlat: 0,5 év munkahelyi gyakorlat egészségügyi intézményben

Tantárgyak:

Azonosító

Modul megnevezése

11203-12 Egészségügyi, etikai, jogi alapismeretek
11204-12 Műtőszolgálati tevékenységek
11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12

Foglalkoztatás II.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A gyakorlatok letöltésére egészségügyi intézetek operatív műtőiben, valamint járó- és fekvőbeteg intézmények gipszelő helyiségeiben kerülhet sor.

Vizsgafeladatok:

  • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műtő és a műtéthez szükséges eszközök és a beteg előkészítése a napi műtéti programhoz, a műtő fertőtlenítő takarítása

A vizsgafeladat ismertetése: a feladatleírásban rögzítettek szerint:

-    reggeli fertőtlenítő takarítás

-    technikai készülékek, eszközök ellenőrzése

-    műtőasztal, tartozékainak ellenőrzése, beállítása

-    steril tálcák, eszközök bekészítése

-    egyszerhasználatos eszközök, műszerek bekészítése

-    beteg biztonságos és szakszerű előkészítése, elhelyezése

-    beteg fektetése az adott műtéthez

-    az operáló csapat beöltöztetése

-    műtéti programok lebonyolításában folyamatos segédkezés

-    beteg biztonságos átadása

-    műtő takarítása és az eszközök fertőtlenítése a napi program után

-    gipszfelhelyezés technikai bemutatása, (hagyományos, és könnyített gipszelési eljárások)

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

  • Központi írásbeli vizsgatevékenység: ---

 

  • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 11203–12 Egészségügyi–etikai–jogi alapismeretek, 11204–12 Műtőszolgálati tevékenységek, 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Képzés tervezett létszáma: minimum 10 fő maximum 30 fő

A képzés időtartam: 500 óra

Megengedett hiányzás mértéke: 20%, azaz 100 óra

Elméleti képzés óraszáma: 40 % 200 óra

Gyakorlati képzés óraszáma: 60 % 300 óra

 

Díjazás, tervezett kezdési időpont, helyszín

A képzés önköltséges, a képzés díjának meghatározása egyéni kalkulálás alapján történik. A képzés indításának időpontja, helyszíne a csoport igényeihez igazodik. Érdeklődés esetén hívja a +36/70/7014-053 telefonszámunkat, illetve személyesen keresse ügyfélszolgálati irodánkat a 4025 Debrecen, Miklós utca 19., ahol kollegáink állnak szíves rendelkezésére (email: office@wforceconsulting.hu).

Jelentkezz most!